Digital patientuppföljning – i realtid.

Vi hjälper dig att samla in patientdata och information för en mer patientcentrerad behandling och vård. Enklare än du tror!

TJÄNSTER

Med vårt digitala och interaktiva verktyg kan du enkelt, kostnadseffektivt och automatiserat få patientdata från patientgrupper som står på viss typ av behandling eller som lever med viss typ av sjukdom. Insikter som också underlättar en mer patientcentrerad behandling och vård.

Samla in värdefull information i realtid. Få patientinsikter kring faktiska behandlingsresultat, livskvalitet (QoL) eller annan patientdata som är viktig i arbetet mot att skapa ännu bättre behandlingsresultat.

FLERA KANALER

Använd samma verktyg till flera olika kanaler - SMS, uppringning, e-mail etc.

REALTID

All information samlas in i realtid för att ge en korrekt bild av nuläget.

BENCHMARKING

Jämför patientgrupper och regioner med varandra och hitta samband mellan data.

ÅTERKOPPLING

Återkoppla med insikterna till vården. Enkelt att veta var Ni kan sätta in ev. patientstöd.

Bra bild över trender, beteenden och eventuella avvikelser
Du får en bra överblick
Allt samlat på en sida
Fungerar på både mobila enheter och dator
Som leverantör och specialist på patientstödsprogram i Norden är detta verktyg ett utmärkt komplement till våra sjuksköterskor och farmaceuter som jobbar med patientstöd i olika former.
ICT HEALTH SUPPORT

Patientdata

Med den här typen av patientdata är det enklare att få en bild över hur behandlingen med era produkter faktiskt fungerar i vardagen. Ni kan få fram orsakerna till att patienter hoppar av behandlingar, men även vad patienter upplever som positivt.

Ni kan också välja att koppla in stödåtgärder med vårdpersonal. Vi assisterar er gärna med detta i så fall. Självklart kan även annan information skickas ut till patientgruppen – olika enkäter, påminnelser och/eller erbjudanden om att medverka i studier etcetera.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION OCH ETT KOSTNADSFÖRSLAG

Fredrik Swartswe
Phone: +46 76 899 79 05
Email: fredrik.swartswe@eviexa.com

Patientcentrerad information

Information

Den information ni önskar från en patientgrupp omvandlar vi till ett antal frågor tillsammans med Er. För bästa resultat bör frågorna kunna besvaras med att ange på en skala mellan till exempel 1 och 10 samt besvaras med ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.

Automatiserat

Efter individens samtycke, som erbjuds till exempel hos vårdgivaren eller på apoteket, skickas sedan frågorna ut till individens mobiltelefon (eller via epost). Dessa frågor skickas ut regelbundet och helt automatiserat, i de tidsintervall som önskas. Vi samlar sedan in svaren regelbundet över tid.

Krypterad

Via en krypterad webbportal som ni får åtkomst till ser ni informationen sammanställd och klar (dock aldrig på individnivå förstås). Ni kan ta ut olika rapporter och statistik baserat på den information patientpopulationen har lämnat. Allt är alltså redo att analyseras, jämföras och presenteras.

700000
ENKÄTER
200000
samtal
123456
sms

Låt oss kontakta dig för mer information och ett kostnadsförslag

Att arbeta med patientinsikter på det här sättet, löpande över tid, ger en mycket bra bild över trender, beteenden och eventuella avvikelser och skapar bra underlag för en mer patientcentrerad vård.

Vill ni som sagt även erbjuda stödåtgärder och patientstöd med vårdpersonal samarbetar vi med vår partner som är specialist inom patientstödsprogram.

Låt oss kontakta dig för mer information och ett kostnadsförslag.

Kontakta ossCopyright © 2019 Eviexa AB

Kontakta oss

Vi hjälper dig att samla in patientdata och information för en mer patientcentrerad behandling och vård. Enklare än du tror!

Låt oss kontakta dig för mer information och ett kostnadsförslag.